Hỗ Trợ

Chân thành cảm ơn các hội đoàn và đại diện đã hỗ trợ xây dựng và bảo trì trang "Đà Lạt Dấu Yêu"

1. Nhóm Trang Giấy Trắng, cựu học sinh Bùi Thị Xuân, Đà Lạt (1988 - 1991)


Bùi Thị Xuân - 1967            Bùi Thị Xuân - ngày nay

2. Hội Quỹ Tình Thương USA: www.quytinhthuongusa.org

3. Nhóm Thân Hữu Đà Lạt (Virginia, USA)


Thông báo

  • TẬP SAN SỬ ĐỊA (1971): Số 23 & 24 Đặc Khảo Chuyên Về Đà Lạt , Xuân Nhâm Tý, 1971 của Một Nhóm Giáo Sư, Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Saigon chủ trương. (Mời coi trong phần: pdf)
  • ĐÀ LẠT NGÀY THÁNG CŨ: Trích đăng những bài trong sách giới thiệu về Thành Phố Đà Lạt thuở xa xưa…xuất bản năm 2010, tái bản năm 2016 (tăng cường thêm hơn 100 trang). Soạn giả là LS. Ngô Tằng Giao, Luật sư Đà Lạt cũ. (Mời coi ấn bản cũ 2010 trong phần: Đà Lạt Ngày Tháng Cũ). Xin vui lòng liên lạc: giaongo@msn.com
  • HỒI ỨC MỘT ĐỜI NGƯỜI: Trích đăng những bài hồi ký liên quan tới thành phố sương mù cũ...Soạn giả là Nguyễn Ngọc Chính. (Mời coi trong phần: Văn_Hồi ký)

 

Bài Mới

Bạn đang theo dõi trang: Trang Chủ