Tạp Ghi

Bạn có thể chọn số lượng bài được đăng trong mỗi trang 
Bài Số Tên Bài Tác Giả Số lần được tham khảo
1 Đà Lạt Và Bài Thánh Ca Buồn _ (Nguyễn Vũ, Elvis Phương & Hạnh Lam) (Nhạc - Youtube & Tạp ghi) Nguyễn Vũ, Elvis Phương & Hạnh Lam 2150
2 Hoàng Nguyên: Bâng Khuâng Khúc Hát Hoa Đào_ (Sưu Tầm) (Nhạc_Tạp Ghi) Sưu Tầm 1818
3 Giai Thoại Về Ca Khúc "Nhớ Về Đà Lạt" _ (Hoàng Trọng) (Tạp Ghi) Hoàng Trọng 2198
4 Tùy Bút Đà Lạt Và Lê Uyên Phương _ (Việt Hải) (Nhạc-Tạp Ghi) Việt Hải 2971
5 Đọc Lại Lê Uyên Phương _ (Lê Hữu) (Nhạc) Lê Hữu 3097
6 Với Lê Uyên Phương _ (Song Thao) (Nhạc_Tạpghi) Song Thao 2294
7 Miên Du Đà Lạt _ (Trường Kỳ) (Nhạc) Trường Kỳ 3457
8 Nhạc Sĩ Diệu Hương _ (Trường Kỳ) (Nhạc) Trường Kỳ 3261
9 Nghe Nhạc Nguyễn Đức Quang Nhớ Về Đà Lạt _ (Phùng Quân) (Nhạc) Phùng Quân 2167
10 Nguyễn Đức Quang Hát Giã Từ Đà Lạt _ (Nguyễn Quang Tuyến) (Nhạc) Nguyễn Quang Tuyến 2510
11 Người Nhạc Sĩ Du Ca Đã Ra Đi Mãi Mãi _ (Mai Thái Lĩnh) (Nhạc) Mai Thái Lĩnh 1907
12 Diễm Liên _ (Triều Giang) (Nhạc) Triều Giang 2004
13 Với Lê Uyên Phương Và Đà Lạt _ (Song Thao) (Nhạc) Song Thao 2227
14 Hoàng Nguyên, Dòng Nhạc Yêu Thương, Dòng Đời Ngang Trái _ (Vương Trùng Dương) (Nhạc) Vương Trùng Dương 3064
15 Hoàng Nguyên, Cung Đàn Tài Hoa Bạc Mệnh _ (Nguyễn Ánh 9) (Nhạc) Nguyễn Ánh 9 5313
16 Kỷ Niệm Tình Khúc Mùa Đông _ (Thanh Trang) (Nhạc) Thanh Trang 2406
17 Bóng Dáng Đà Lạt Trong Nhạc Nguyễn Đức Nam _ (Ngô Tằng Giao) (Nhạc) Ngô Tằng Giao 2966
18 Hôm Nay Thức Dậy _ (Khánh Ly) (Nhạc) Khánh Ly 3064
19 Phỏng Vấn Lê Uyên Phương _ (Trường Kỳ) (Nhạc) Trường Kỳ 2639
Bạn đang theo dõi trang: Trang Chủ