Đà Lạt Hoa Vàng _ (Cao Quảng Văn) (Thơ)

  • PDF

mimosa_20110912-0-mimosa201.jpg - 68.36 Kb

ĐÀ LẠT HOA VÀNG

Mimosa vàng  trong chiều rất xanh
Đà Lạt buồn không
Khi em một mình?
Những con đường
Bước chân lặng lẽ
Anh về đâu, cuối cuộc hành trình...
Đà Lạt nắng rồi Đà Lạt mưa
Ngày vui qua mau
Nỗi buồn còn lưa
Mimosa vàng trong chiều bất tuyệt
Môi đã run rồi
Mà nói gì chưa?
Ngày đi qua
Những tuần đi qua
Chênh vênh buồn
Nắng rải đồi xa
Bước lửng lơ chiều
Lòng run tiếng nhạc
Ngày sẽ qua
Vàng mimosa...

CAO QUẢNG VĂN

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Tự Do Đà Lạt Hoa Vàng _ (Cao Quảng Văn) (Thơ)