Từ Cali Nhớ Về Đà Lạt _ (Forget-Me-Not Dalat & Tâm Đoan) (Tiệc Tất Niên Trường BTX-THĐ, San José, Feb 2015) (Youtube)

  • PDF

TỪ CALI NHỚ VỀ ĐÀ LẠT

Tiệc Tất Niên Trường BTX-THD
San José, Feb 2015
(Thực hiện: Forget-Me-Not Dalat)

AI LÊN XỨ HOA ĐÀO
Nhạc: HOÀNG NGUYÊN
Tiếng hát: TÂM ĐOAN

Bạn đang theo dõi trang: Phim Ảnh YouTube Từ Cali Nhớ Về Đà Lạt _ (Forget-Me-Not Dalat & Tâm Đoan) (Tiệc Tất Niên Trường BTX-THĐ, San José, Feb 2015) (Youtube)