Thức Cùng Em Đêm Nay _ (Phạm Cao Hoàng) (Thơ)

  • PDF

dalat_vn.jpg - 68.17 Kb

THỨC CÙNG EM
ĐÊM NAY

thức cùng em hết đêm nay
chia nhau hơi ấm chờ mai lên đường

là khi mình xa quê hương
ra đi cùng với nỗi buồn Việt Nam
là khi chia tay Lang Biang
chia tay những đám mây bàng bạc trôi
là khi từ biệt núi đồi
những con đường của một thời thanh xuân
là khi mắt lệ tần ngần
đứng bên con dốc Nhà Làng ngẩn ngơ
là khi sương đẫm mặt hồ
nơi còn dấu vết bài thơ ban đầu
là khi chân bước qua cầu
mắt còn nhìn lại phía sau quê nhà
là khi mình sẽ đi xa
sẽ phiêu giạt mãi như là mây bay

thức cùng em hết đêm nay
chia tay Đà Lạt rồi mai lên đường


Đà Lạt, 25.11.1999
PHẠM CAO HOÀNG

 pchoang_1.bmp - 1.52 Mb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Lục Bát Thức Cùng Em Đêm Nay _ (Phạm Cao Hoàng) (Thơ)