Thơ Xướng Họa _ (Viên Thức, Huệ Thu, Tuệ Nga, Tâm Minh và Trần Vấn Lệ (Thơ)

  • PDF

180625_1446447741111_1830704196_800916_1520358_n.jpg - 209.68 Kb

BÀI XƯỚNG:

Mây Phiêu Bạt

Đà lạt một chiều rất dễ thương
Thiền ca đất khách nhớ quê hương
Bên hiên gió nhẹ Mây Phiêu Bạt
Gửi gấm tấm lòng người viễn phương.

Viên Thức.
(10-2015)

BÀI HỌA:

(1) Vọng Cố Hương

Đà Lạt lúc nào cũng dễ thương
Ai đi đâu cũng nhắc Quê Hương
Đến hoa quỳ dại còn thương nhớ
Một nụ hoa trùm cả bốn phương!

Huệ Thu
(10-2015) 

(2) Gió Trầm Hương

Mấy giáp hoa rồi xa đất thương
Chiều Thu lãng đãng Gió Trầm Hương
Tiếng chuông thức tỉnh hồn luân lạc
Bát Nhã Kinh Vàng sáng bốn phương.

Tuệ Nga
(10-2015) 

(3) Thu Đất Khách

Đất khách trăng Thu gợi nhớ thương
Nhớ Linh Sơn tự thoảng trầm hương
Chuông ngân phố núi đêm thanh vắng
An lạc dâng trào khắp thập phương.

Tâm Minh
(10-2015) 

(4) Chỗ Quê Hương

tu tập như Thầy thiệt dễ thương
Niết Bàn là một chỗ Quê Hương
vân du vân tập vân hành ký
thơ 4 câu làm đủ bốn phương!

Trần Vấn Lệ
(10-2015)

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Thơ Xướng Họa _ (Viên Thức, Huệ Thu, Tuệ Nga, Tâm Minh và Trần Vấn Lệ (Thơ)