Chỉ Còn Tiếng Thông Reo _ (Trần Quang Lộc & Quang Tuấn) (Youtube)

  • PDF

CHỈ CÒN TIẾNG THÔNG REO

Sáng tác : Trần Quang Lộc.

Ca sỹ :Quang Tuấn

Ca khúc viết từ năm 80 thế kỷ trước.

Nhớ Đà Lạt và tháng ngày xưa cũ...

Bạn đang theo dõi trang: Phim Ảnh YouTube Chỉ Còn Tiếng Thông Reo _ (Trần Quang Lộc & Quang Tuấn) (Youtube)