40 Năm _ (Trần Ngọc Phong, Ngô Thụy Miên & Vô Thường) (Youtube)

  • PDF

40 NĂM

THƠ:
TRẦN NGỌC PHONG
sáng tác tháng 04 2015

Nhạc nền:
Em Còn Nhớ Mùa Xuân - Ngô Thụy Miên

Tiếng đàn: 
Vô Thường


Bạn đang theo dõi trang: Phim Ảnh YouTube 40 Năm _ (Trần Ngọc Phong, Ngô Thụy Miên & Vô Thường) (Youtube)