Biệt Ca _ (Vi Khuê, Nguyễn Tuấn, Lâm Dung & Kesseler Le) (Youtube)

  • PDF

BIỆT CA

Thơ: VI KHUÊ

Nhạc: NGUYỄN TUẤN

Tiếng hát: LÂM DUNG

Thực hiện: Kesseler Le

Bạn đang theo dõi trang: Phim Ảnh YouTube Biệt Ca _ (Vi Khuê, Nguyễn Tuấn, Lâm Dung & Kesseler Le) (Youtube)