Diễm Xưa _ (Khánh Ly, Trịnh Công Sơn & Kesseler Le) (Youtube)

  • PDF

DIỄM XƯA

Nhạc sĩ: TRỊNH CÔNG SƠN

Ca sĩ: KHÁNH LY

Thực hiện: KESSELER LE

Bạn đang theo dõi trang: Phim Ảnh YouTube Diễm Xưa _ (Khánh Ly, Trịnh Công Sơn & Kesseler Le) (Youtube)