Bên Hồ Than Thở _ (Nguyễn Thị Ngọc Dung_Virginia) (Thơ)

  • PDF

 1.ntngocdung.jpg - 38.01 Kb

BÊN

HỒ THAN THỞ

Bên hồ in bóng áng mây tan
Lặng lẽ tâm tư vọng ngút ngàn
Đồi vắng bơ vơ bia mộ đá
Rừng hoang lạc lõng cánh hoa lan
Vi vu gió lạnh lòng than thở
Xao xác thu vàng dạ thở than
Người có dừng đây cho nhắn nhủ
Nỗi niềm câm nín vẫn miên man.

Nguyễn Thị Ngọc Dung
(Virginia, USA)

tho_vhtt.jpg - 35.71 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Bên Hồ Than Thở _ (Nguyễn Thị Ngọc Dung_Virginia) (Thơ)