Mưa Trên Thung Lũng Hồng _ (Nguyễn Đức Nam, Vân Anh & Nguyễn Ngọc Châu) _ (Nhạc Youtube)

  • PDF

MƯA TRÊN THUNG LŨNG HỒNG

Nhạc và Lời: Nguyễn Đức Nam

Ca sỹ: Vân Anh

Hoà âm: Nguyễn Ngọc Châu

Dàn Nhạc: PreludeChamber Ensemble
(Virginia November 18th 2012)

Bạn đang theo dõi trang: Phim Ảnh YouTube Mưa Trên Thung Lũng Hồng _ (Nguyễn Đức Nam, Vân Anh & Nguyễn Ngọc Châu) _ (Nhạc Youtube)