Tháp Chuông Năng Tĩnh _ (Frère Kế) _ (Thơ)

  • PDF

Tháp Chuông Năng Tĩnh

 

Nhìn lên mây trời Thụ Nhân

Bạn sẽ nhìn thấy Tháp Chuông :

Tháp Chuông Năng Tĩnh .

Năng Tĩnh có nghĩa

Hồi tâm thầm lặng

suy tư cầu nguyện .


Nhìn lên mây trời Thụ Nhân

Bạn sẽ nhìn thấy Tháp Chuông :

Tháp Chuông Năng Tĩnh .

Năng Tĩnh có nghĩa

Hồi tâm thầm lặng

suy tư cầu nguyện .

Trầm tư mạc tưởng

là nguồn nghị lực

mạnh nhất trần gian.

Siêng năng cầu nguyện:

lương thực linh hồn

xin Bạn ghi nhớ .


Thủơ ấy hỉ hoan

Thụ Nhân sống động

Năng Tĩnh là nơi

yên bình tịch mịch

thuận tiên nghiên cứu:

Gíao sư dạy học

đến ở Năng Tĩnh

thầm lặng dọn bài

chấm bài cho điểm

làm tròn sứ mạng

giáo huấn chỉ đạo

thanh niên thiếu nữ

nên người học thức

có tâm có trí

biết ăn biết nói

làm tròn nghĩa vụ

của những con người

sống trong gia đình

trong lòng nhân lọai

với tình huynh đệ

gia đạo lòai người .


Tình Bạn Thụ Nhân

vẫn sống trong ta

cuộc đời tản mát

tình nghĩa Bạn Bè

vẫn còn sống động

liên kết chùng mình

trong khối thương yêu.


Nhìn lên Năng Tĩnh

Qúi Bạn Thụ Nhân

xin đừng quên nhau !

Hãy trồng trong tâm:

Cây Hoa Tưởng Nhớ

màu xanh da trời

và nhớ đến nhaụ

 

Frère Kế

(mến tặng Anh Chị Thụ Nhân

tản mát tứ phương địa cầu)

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Tự Do Tháp Chuông Năng Tĩnh _ (Frère Kế) _ (Thơ)