Xuân về Đà Lạt _ Trần Quốc Bảo _ (Thơ)

  • PDF

XUÂN VỀ ĐÀ LẠT

 

Đà Lạt xưa, Đà Lạt của tôi,

Nhớ nhung đầy ắp một phương trời

Chập chùng đồi núi Lang-Biang đó

Thắng cảnh cao nguyên, thật tuyệt vời.

Dòng nước trên nguồn U-Bốc-Ghi (You Boggey)

Êm đềm chảy xuống suối Cam Ly (K’Mlây)

Hoa thơm, cỏ lạ bên bờ suối

Bịn rịn lòng du khách hiếu kỳ.


 

Đà Lạt, lắm tình buồn, thủy chung,

“Đồi Thông hai mộ” thảm vô cùng!

Lứa đôi in bóng Hồ Than-Thở

Rừng Ái-Ân, tình sử não nùng!

Xuân về, Đà Lạt vẻ kiêu sa,

Rừng núi muôn mầu, tràn ngập hoa

Một giải Cao nguyên, như gấm vóc

Đào, lan, hồng, huệ v.v… mimosa.