Nắng Dalat gọi nắng Saigon _ Nghiêu Minh _ (Youtube / Thơ / Nhạc)

  • PDF

 


NẮNG DALAT GỌI NẮNG SAIGON

em từ Đà Lạt
một ngày trời xanh
soi bóng mặt hồ
đôi bóng như giọt nắng hồng
long lanh
em về saigon
một ngày mùa đông
nhưng nắng saigon
chỉ vừa nồng ấm
trong từng nụ hôn
em hiền như chiếc nắng
nên nắng ĐaLạt
gọi nắng Saigon
làm đôi bước đa tình hơn
tình làm nên nước mắt
nên tình rất tinh khôi
tình luôn như trăng mật
mãi chờ nhau,
nên tình rất hẹn hò
em về Saigon
thông chiều còn vang
con đường nắng chiều
môi hồng còn thơm
đi nhẹ vào hồn
nồng nàn từng nụ hôn

NGHIÊU MINH
Bạn đang theo dõi trang: Nhạc Nhạc Nắng Dalat gọi nắng Saigon _ Nghiêu Minh _ (Youtube / Thơ / Nhạc)