Đà Lạt trăm năm _ Nghiêu Minh & Khắc Dũng _ (Youtube / Nhạc)

  • PDF

ĐÀ LẠT TRĂM NĂM

Nhạc và lời: Nghiêu Minh

Tiếng hát: Khắc Dũng

https://www.youtube.com/watch?v=FsmyQjecusg


Bạn đang theo dõi trang: Phim Ảnh YouTube Đà Lạt trăm năm _ Nghiêu Minh & Khắc Dũng _ (Youtube / Nhạc)