Tuổi đá buồn _ (Trịnh Công Sơn & Khánh Ly) _ (Youtube / Nhạc)

  • PDF

 


Tiếng hát: KHÁNH LY
Youtube: KESSELER LE
Hình ảnh Đà Lạt: NHIẾP ẢNH GIA ĐẶNG VĂN AN


Bạn đang theo dõi trang: Phim Ảnh YouTube Tuổi đá buồn _ (Trịnh Công Sơn & Khánh Ly) _ (Youtube / Nhạc)