Đường Lên Phố Lạnh _ Việt Trang _ (Thơ / Đường Luật)

  • PDF

 

ĐƯỜNG LÊN PHỐ LẠNH
(Tặng Phương Xích Lô Huế)

Không chiếc xe nghèo vẫn tới nơi

Đường lên phố lạnh nép lưng trời

Ngày đông nắng lụa xanh hoa cỏ

Đêm hạ mưa sương trắng lũng đồi

Bạn quý tìm nhau khuây khỏa bạn

Đời vui cúi mặt ngẩn ngơ đời

Ơ hay mây gió lang thang mãi

Thì tiếng thơ còn chuyện giỡn chơi.

Việt Trang

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Đường Lên Phố Lạnh _ Việt Trang _ (Thơ / Đường Luật)