Thơ Xướng Họa Mùa Thu _ (Tô Giang Tử, Tuệ Nga & Tâm Minh) _ (Thơ / Đường Luật)

  • PDF

 

BÀI XƯỚNG:

TRỜI VÀO THU

Tuổi trời thấm thoắt đã vào Thu

Rừng lá vàng rơi dệt mộng mơ

Dĩ vãng đã qua nào tiếc nuối

Tương lai chưa tới há mong chờ

Vuốt làn tóc bạc khơi thi hứng

Xoa nếp da nhăn gợi tứ thơ

Nở đóa hoa lòng vui hiện tại

Thong dong ta nhẹ bước vân du.

TÂM MINH
(Virginia, mùa Thu 2014)

BÀI HỌA:

GIÓ THU

Nắng đã vàng thu... lại Gió Thu

Ngược dòng ký vãng, cánh hồng mơ

Lối vào Hoa Tạng, Chuông Vi Diệu...

Nẻo đến Chân Như, Biển Huệ Chờ

Gió sớm thanh thanh, Hương Tịnh Khiết

Mây chiều bát ngát, Tiếng Bình Thơ

Vào Thu ai gọi! Hồn Thiên Cổ...

Trăng sáng đỉnh trời, Trăng lãng du...

TUỆ NGA
(Oregon, mùa Thu 2014)

Bài xướng:

THU CẢM NƠI ĐẤT KHÁCH

Thu về lã chã lá vàng rơi,

Đầm ấm ngày vui sắp hết rồi.

Cát chuyển, mây bay, mù mịt đất,

Mưa rền, sấm động, ủ ê trời.

Quê người khó kiếm đài sen nở,

Đất khách khôn trông mộng trúc chồi.

Giá lạnh, thu phong, buồn thấm thía,

Bâng khuâng chạnh nhớ nước xa vời!

TÔ GIANG TỬ
NGUYỄN QUANG NHẠ
(1908-1994)
(VA, Thu 1986)

Bài họa:

MÀU THỜI GIAN

Xào xạc ngoài song tiếng lá rơi,

Gió thu lành lạnh thoảng qua rồi.

Bồng bềnh mây tụ ven đầu núi,

Lờ lững nhạn chao khuất cuối trời.

Hoa úa, nụ non đua hé nhụy,

Tre già, măng nõn vội đâm chồi.

Màu thời gian ướp vàng muôn lá

Trong nhịp đời trôi mãi tuyệt vời!

TÂM MINH
(VA, Thu 1996)

 

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Thơ Xướng Họa Mùa Thu _ (Tô Giang Tử, Tuệ Nga & Tâm Minh) _ (Thơ / Đường Luật)