Bên Thác Cam Ly _ (Việt Trang) (Thơ)

  • PDF

 1.viettrang1.jpg - 41.25 Kb

BÊN THÁC CAM LY

Mải bước nhàn du lạc phấn hương
Rừng mơ lối mộng thác bên đường
Đá nằm vạn kỷ lòng thanh tịnh
Nước rải ngàn hoa nhạc rộn ràng
Vài cánh chim chiều chao cỏ biếc
Một làn gió muộn động cành dương
Đầy vơi thác có cùng mưa nắng
Mà biết đâu rồi khách viễn phương.

Việt Trang

2.jpg - 55.63 Kb

 

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Bên Thác Cam Ly _ (Việt Trang) (Thơ)