Thánh Ca & Khóc Bạn _ Chúc Mai _ (Thơ / Tự do)

  • PDF

THÁNH CA

(nhớ bạn Phan Đăng Phùng bạn học từ năm đệ thất đến năm đệ tứ ,
niên khóa 1954-1958, trường Quang Trung, tiền thân trường Bùi Thị Xuân Dalat)

Phùng ơi – thiên đàng mở cửa

Thánh Guise đưa bạn về nước Chúa

đẹp ánh hào quang sáng ngời

bỏ lại trần đời

vợ góa con côi

và lũ bạn từ thời niên thiếu

bây giờ nhớ bạn

khóc tử biệt sinh ly

rồi đây ai ở ai đi

nhớ thương hình bóng cũ

Vinh danh Thiên Chúa

thắp nén hương trầm

tôi thấy – bạn cùng thiên thần

đang hát thánh ca

 

KHÓC BẠN

trần gian quán trọ đến thế thôi

trả vay cơm áo suốt một đời

hư vinh thoáng chốc mây tan tác

cõi tạm xa rời sao đổi ngôi

CHÚC MAI

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Tự Do Thánh Ca & Khóc Bạn _ Chúc Mai _ (Thơ / Tự do)