Vịnh Cây Hồng Mai Ở Đà Lạt _ (Quách Tấn) (Thơ)

  • PDF

dalat310.jpg - 32.76 Kb

VỊNH CÂY

HỒNG MAI

Ở DALAT


Đứng giữa Non Tùng giãi gió sương
Hồng Mai nầy vốn khác mai thường.
Sum sê nắng hạ phơi cành biếc,
Xao xác mưa thu trút là vàng.
Đông tới chồi non ra lấm tấm,
Xuân về hoa thắm nở xuê xoang.
Cúc vàng sen trắng dừng khoe nhụy
Hồng ửng trời mây thấy phải nhường.

Quách Tấn


1.quachtan128.jpg - 29.79 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Vịnh Cây Hồng Mai Ở Đà Lạt _ (Quách Tấn) (Thơ)