Xuân Hương Hồ Mộng _ (Phong Vũ) (Thơ)

  • PDF

dalat08.jpg - 9.20 Kb

XUÂN HƯƠNG

HỒ MỘNG

Mây nước lênh đênh chảy lững lờ
Xuân Hương hồ mộng - mối duyên thơ
Đồi xưa in dấu thời hoa bướm
Lối cũ vương sầu thuở nắng mưa
Thông nổi lưng chừng xanh mấy dải
Sương buông mù mịt trắng đôi bờ
Người đi, kẻ ở, tình giăng lối
Mộng thực đêm, ngày nhớ ngẩn ngơ!

Phong Vũ

copy_phongvu.jpg - 139.15 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Xuân Hương Hồ Mộng _ (Phong Vũ) (Thơ)