Hồ Than Thở _ (Việt Trang) (Thơ)

  • PDF

1.viettrang2.jpg - 107.34 Kb

HỒ THAN THỞ

Than thở tên hồ não thế gian
Hay dư âm gió vọng lau ngàn
Một làn bích thủy trong như ngọc
Vài phiến hoàng vân óng tựa vàng
Dạ thảo hương đưa về lối quạnh
Thùy dương bóng ngả giữa rừng hoang
Xót xa ân ái chưa tròn mộng
Mộ đá bên đường lặng thở than.

Việt Trang

dalat_hothantho-1.jpg - 160.96 Kb

 

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Hồ Than Thở _ (Việt Trang) (Thơ)