Vịnh Hồ Xuân Hương _ (Trúc Chi & Trúc Tiên) (Thơ)

  • PDF

VỊNH

HỒ XUÂN HƯƠNG

Bài xướng:

Sơn thủy khen ai vạch lối đường,
Đa thành nức tiếng cảnh Xuân Hương.
Nước xanh ngọc chiếu vàng thu nguyệt,
Nhà trắng vàng pha ánh tịch dương.
Nhàn nhã thuyền trôi buồm quyện gió
La đà mây giãi bóng vờn gương
Cỏ non đồi phủ chân đồi tiếp,
Tao khách về đây gửi nhớ thương.

Trúc Chi

Bài họa:

Trường sơn một giải khép bên đường,
Đâu đó hoa rừng gió thoảng hương.
Giòng suối trắng phau ngời thủy ngọc,
Ngàn thông xanh đậm ánh tà dương.
Đồi cao nhung cỏ mây đùn khói,
Hồ lặng hàng cây nước dợn gương.
Đàlạt thần tiên tô cảnh trí,
Trông vời đôi ngả chạnh tình thương.

Trúc Tiên

(họa nguyên vận 5-1963)

4.jpg - 19.63 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Vịnh Hồ Xuân Hương _ (Trúc Chi & Trúc Tiên) (Thơ)