Chút Nắng Vàng Rơi _ (Trần Vấn Lệ) (Thơ)

  • PDF

1.tranvanle.bmp - 111.05 Kb

CHÚT

NẮNG VÀNG

RƠI

Nôn nả, người đi ta cũng đi!
Cúi hôn Đà Lạt một đêm khuya
Gạt tay chùi lệ coi như biệt
Nhắm mắt tuôn sầu ai hứng chia?
Vỗ cánh chim bằng nghe rã rượi
Xé hồn lãng tử vẫn hôn mê...
Bên ni đứng ngó về bên nớ
Chút nắng vàng rơi bỗng nhớ quê!

Trần Vấn Lệ

634651219721857500_thumb.jpg - 393.07 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Chút Nắng Vàng Rơi _ (Trần Vấn Lệ) (Thơ)