Mưa Trên Vùng Đất Lạnh _ (Tiêu Sa) (Thơ)

  • PDF

MƯA

TRÊN

VÙNG ĐẤT LẠNH

Ừ Bé ạ, mùa mưa về rất vội
Cây lá buồn – sũng ướt mắt bạn tôi…
Nhớ trường xưa tường ngói đỏ màu vôi
Nhớ bè bạn và những mùa mưa cũ
Chiều tan trường hàng thông buồn ủ rũ
Vì học trò rồi như vạn cánh chim
Vì mai này mỗi nẻo – một người riêng
Và thương nhớ sẽ thêm buồn đất lạnh...

Ừ thương nhớ – đã thêm buồn đất lạnh
Bởi một ngày – quê nhuộm trắng màu tang
Bởi một ngày – đời ngang trái dỡ dang
Và nước mắt thành bạn đời tri kỷ
Ngày qua ngày ở phương này – hoa mỹ
Vẫn nhớ về Dalat rất thương yêu
Áo dài xưa chiều lộng gió cô liêu
Giờ xếp lại: kỷ niệm đời xưa cũ…
 
Ừ Bé ạ, lòng vẫn hoài ấp ủ
Một ngày về - một ngày vẫn ươm mơ
Quê hương hiền của áo trắng đơn sơ
Và nước mắt… tình thuở nào vẫn đẹp
 
Riêng cho Bé và bạn tôi
còn ở vùng đất lạnh…
 
Tiêu Sa

dl_suongmo.jpg - 26.68 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Tự Do Mưa Trên Vùng Đất Lạnh _ (Tiêu Sa) (Thơ)