Phố Núi Mù Sương _ (Tâm Minh, Trần Vấn Lệ và Huệ Thu) (Thơ)

  • PDF

 

dl_vienthuc.jpg - 49.69 Kb

 PHỐ NÚI MÙ SƯƠNG

Đất khách bừng lên vạn sắc hoa
Đón mừng tu sĩ chốn quê nhà
Qua thăm con Phật, tâm hoan hỉ
Ghé viếng bạn Thơ, ý thiết tha
Tự tại bút gieo vần lả lướt
Ung dung chân dạo nẻo ta bà
Khơi tình phố núi mù sương cũ
Lưu niệm rong rêu khó nhạt nhòa.

 Tâm Minh

(Kính tặng Thầy Viên Thức Đà Lạt nhân chuyến Thầy ghé thăm Virginia, USA tháng 9 năm 2011)   

Trần Vấn Lệ họa:

Người đi thăm bạn hay thăm hoa?
Người thấy chăng đây cũng cảnh nhà?
Người đứng trầm ngâm mơ với mộng
Người nghe gì vậy thiết ôi tha!
Người không gậy trúc bên đàn cháu
Người có mây trên đỉnh núi Bà?
Người ạ người ơi trời bốn hướng
Người đưa tay xóa hộ sương nhòa....

dl_tranvanle.jpg - 100.05 Kb

 

Huệ Thu họa:

Người đến Hoa Kỳ... để ngắm hoa
Người đi quanh quẩn một sân nhà...
Trầm ngâm muốn nói lời tha thiết
Mơ mộng mơ màng ý thiết tha.
Đây hẳn cũng là nơi Cực Lạc?
Đâu rồi không thấy chỗ ta bà?
Cúi mình nhặt lá ngày Thu rụng
Đà Lạt mù sương bỗng nhạt nhòa...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dl_huethu.jpg - 38.77 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Phố Núi Mù Sương _ (Tâm Minh, Trần Vấn Lệ và Huệ Thu) (Thơ)