Tiếng Hát Đồi Sim _ (Nhất Tuấn, Hoàng Lang & Quỳnh Giao) (Youtube)

  • PDF

TIẾNG HÁT ĐỒI SIM

Thơ: Nhất Tuấn

Nhạc: Hoàng Lang

Ca sĩ: Quỳnh Giao

Bạn đang theo dõi trang: Phim Ảnh YouTube Tiếng Hát Đồi Sim _ (Nhất Tuấn, Hoàng Lang & Quỳnh Giao) (Youtube)