Ánh Đạo Vàng _ (Việt Trang) (Thơ)

  • PDF

1.viettrang1.jpg - 41.25 Kb

ÁNH ĐẠO VÀNG

Trời thanh gió tịnh nét minh quang
Ánh đạo Linh Sơn, ánh đạo vàng
Giác Ngộ hồi chuông reo Phật pháp
Ưu Đàm tiếng kệ vọng Tăng đường
Chơn Tâm trì hướng lên Tam bảo
Thiện Trí chan hòa với Thập phương
Thân giữa đường trần bao ấm lạnh
Sáng ngời đuốc tuệ, cọng trầm vương.

Mùa báo Hiếu

Việt Trang

linhson_chua1.jpg - 32.93 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Ánh Đạo Vàng _ (Việt Trang) (Thơ)