Chủ Nhật Này "Trẫm" Nhớ Ái Khanh Không _ (Nhất Tuấn, Nhật Trường & Mỹ Lan) (Youtube)

  • PDF

CHỦ NHẬT NÀY

"TRẪM" NHỚ ÁI KHANH KHÔNG

Thơ: Nhất Tuấn

Nhạc: Nhật Trường

Ca sĩ: Mỹ Lan & Nhật Trường

Thực hiện: Bạch Yến

Bạn đang theo dõi trang: Phim Ảnh YouTube Chủ Nhật Này "Trẫm" Nhớ Ái Khanh Không _ (Nhất Tuấn, Nhật Trường & Mỹ Lan) (Youtube)