Chiêm Bao Về Đà Lạt _ (Nguyễn Bắc Sơn) (Thơ)

  • PDF

CHIÊM BAO

VỀ ĐÀ LẠT

Kỳ lạ nhỉ! Giờ đây ta bỏ xứ
theo trái phong du, níu gió lên trời
xin bái biệt cổ thành
với nhà ga hoang không thiết lộ

khói của chòi rơm, bãi cát trăng soi

Ở Đà Lạt ngoài khung cửa kính
giàn su xanh thở ấm má em hồng
và ta, kẻ mười năm không áo lạnh
biết đời mình, đủ ấm hay không?

Ở Đà Lạt ta tha hồ cuốc đất
Và tha hồ ẩn hiện giữa ngàn cây
Sẽ đi tìm cây cần trúc nhỏ
Ra hồ ngồi, câu đú câu mây

 Ở Đà Lạt, lạc đà dăm bảy đứa
còng lưng ra mà cõng ba lô
những hào sĩ đứng bên bờ nhật nguyệt
vỗ tay cười thương lớp sóng lô nhô.

Nguyễn Bắc Sơn

anhdaodalat2.jpg - 77.80 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Tự Do Chiêm Bao Về Đà Lạt _ (Nguyễn Bắc Sơn) (Thơ)