Đêm Thu Nhớ Đà Lạt _ (Hạ-Đỏ Chung-Bích-Phượng) (Thơ)

  • PDF

2.dalat7.jpg - 228.74 Kb

ĐÊM THU

NHỚ ĐÀ LẠT

Tháng mười thu nhẹ đến bên ta
Buộc áng mây xa chở trăng về
Cam Ly thác gọi đời dâu bể
Ta đã ra đi lỗi câu thề
Gió thu nhập thể hoài thương cảm
Đà Lạt mù sương núi Langbiang
Suối Vàng thả tóc dài Vạn Kiếp
Xuân Hương - Than Thở - bóng chiều loang
Ba cây đồi vắng cảnh rừng hoang
Phố ngã lưng đau giữa điêu tàn
Lối xưa lạc bước vờn sương khói
Thầm gọi tên quen lệ tuôn hàng
Lá vàng rũ cánh chờ tri kỷ
Đào hồng khép nụ đợi tri âm
Lâm Viên gió lặng chiều thăm thẳm
Tình Xanh* sóng dậy đắm bạc lòng
Che kín niềm đau phận lưu vong
Ngơ ngác đời nhau giữa phong trần
Thu ơi! Ta khắc tình trên đá
Nhớ mãi ngàn thông giữa ngàn thông

Hạ-Đỏ Chung-Bích-Phượng
TNB (WA '98)

*Cao nguyên 'Tình Xanh'
là tên gọi của tiểu bang WA

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Tự Do Đêm Thu Nhớ Đà Lạt _ (Hạ-Đỏ Chung-Bích-Phượng) (Thơ)