Đà Lạt Phố Vắng Chiều Mưa _ (Tiêu Sa & Nguyễn Hùng Sơn) (Thơ & Tranh)

  • PDF

Thơ:

ĐÀ LẠT
PHỐ VẮNG
CHIỀU MƯA

Ngẩn ngơ đón hạt mưa tuôn
Chơ vơ một nỗi… dạ vương vương sầu
Người xưa giờ biết phương nao ?
Mưa chiều phố vắng… nghẹn ngào riêng ta !

Tiêu Sa

1.tieusa_vdhdl.jpg - 4.01 Kb

Tranh:

1.muadalat_nhson.bmp - 333.11 Kb

Nguyễn Hùng Sơn (SMC)

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Lục Bát Đà Lạt Phố Vắng Chiều Mưa _ (Tiêu Sa & Nguyễn Hùng Sơn) (Thơ & Tranh)