Rười Rượi Dã Quỳ _ (Tường Linh) (Thơ)

  • PDF

daquy5.jpg - 80.98 Kb

RƯỜI RƯỢI
DÃ QÙY

Thèm lên Đà Lạt mùa này
chiều vừa se lạnh khép ngày nắng hanh
để nguôi bớt mộng lữ hành
trả thơ mượn ý đêm lành phố sương
thơ chào sóng liễu Xuân Hương
Cam Ly thác gợi vần thương chân tình

Cảm ơn bạn vẫn nhớ mình
dẫu xưa thiếu chén trường đình tiễn nhau
phân vân nên nhỡ chuyến tàu
dã quỳ rười rượi một màu nhớ thương
thi trung ẩn vị hồ trường
hành trang xuyên cõi Vô thường nhẹ tênh

Những gì nhớ nhớ, quên quên
ngẩn ngơ cứ hỏi đường lên thiên đàng
não nề cung bậc trần gian
chấm nhân sinh giữa vô vàn bể dâu
đắng cay nhận tự kiếp đầu
nghìn sau nước mắt nguyện cầu chưa khô

Bỗng dưng nghe tiếng ngựa hồ
hí đau từ một cửa mồ thanh xuân
quên người, góc nhớ không tuân
nửa đêm thơ gọi sau tuần rượu cay
chưa lên Đà Lạt mùa này
bên trời có một người say nhớ về.

Tường Linh

1.tuonglinh.jpg - 51.51 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Lục Bát Rười Rượi Dã Quỳ _ (Tường Linh) (Thơ)