Vĩnh Biệt Việt Trang _ (Nam Giao) (Thơ)

  • PDF

2.dalat5.jpg - 145.10 Kb

VĨNH BIỆT
VIỆT TRANG

(tưởng nhớ
Việt Trang Phạm Gia Triếp
nhà thơ xứ sương mù Đà Lạt)

Anh bảo:
Trần gian là quán trọ
Tạo hóa lẽ huyền vi
Sống tạm rồi ra đi
Gửi lại dương gian
tấm bia trên mộ chí!
*
Đứa con xứ Huế không về nữa
Thơ tình vấn dải khăn tang
Tiễn đưa một người chân chính
Vẫy chào nhân thế đa đoan.
*
Trong hòm là âm phủ
Ngoài hòm là dương gian
Dương gian là địa ngục
Âm phủ hóa thiên đường.
*
Cười lên trên nắp quan tài
Cưỡi lưng thần chết nào ai sánh bằng!
Khác nào cưỡi chúa sơn lâm
Mấy ai có được một lần cưỡi chơi!
*
Ta là con của Phật
Mang dòng máu Bouddha
Sống - Từ - bi - hỉ - xả
Chết – Thênh thang cõi ta bà.
*
Nếu chết là sướng!
Thì sống là phải khổ
Cứ vui lên đừng sợ biệt ly
Trên đời này ngàn vạn cuộc chia ly
Người vẫn sống;
thời gian lấp lhoảng trống.

NAM GIAO

1-namgiao_untitled-scanned-05.jpg - 48.87 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Tự Do Vĩnh Biệt Việt Trang _ (Nam Giao) (Thơ)