Nhớ Chùa Đà Lạt _ (Tâm Minh) (Thơ)

  • PDF

1.linhson5.jpg - 32.93 Kb

NHỚ CHÙA ĐÀ LẠT

Lưu lạc bao ngày chốn viễn phương
Người xa quê mẹ mãi còn vương
Dáng chùa thanh thoát phô triền núi
Bóng tượng thâm trầm ẩn khói hương
Thoảng tiếng thông reo nơi bảo tháp
Vẳng lời kinh vọng chốn thiền đường
Ai về phố thị mù sương ấy
Xin gửi giùm tôi nỗi nhớ thương.

Tâm Minh

 1.giao.jpg - 330.52 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Nhớ Chùa Đà Lạt _ (Tâm Minh) (Thơ)