Bút Ngỏ Lời & Nhớ Đà Lạt (Trùng Quang & Tâm Minh) (Thơ)

  • PDF

Bài xướng:

BÚT NGỎ LỜI

Mấy chục năm cư ngụ xứ ngoài
Nỗi niềm ai có khác chi ai?
Ðường xưa lối cũ bao lưu luyến
Ðất lạ trời xa những ngậm ngùi
Núi Tản, Trường Sơn mây tản mạn
Cửu Long, Sông Nhị nước đầy vơi
Ðông Tây, Nam, Bắc ngàn tâm sự
Ngời sáng mùa trăng bút ngỏ lời.

Trùng Quang
Thu 2005

Bài họa:

NHỚ ĐÀ LẠT

Vầng trăng toả sáng mé hiên ngoài
Soi bước vườn thơ một bóng ai?
Nhớ suối hồ xưa lòng quặn thắt
Thương đồi núi cũ dạ bùi ngùi
Dáng thông thoáng hiện luôn không dứt
Tiếng thác vẳng nghe mãi chẳng vơi
Đào thắm hương thầm ươm ký ức
Tha hương mượn bút thảo đôi lời
 
Tâm Minh
Thu 2012
2.dalat6.jpg - 321.22 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Bút Ngỏ Lời & Nhớ Đà Lạt (Trùng Quang & Tâm Minh) (Thơ)