Phong Cảnh Đà Lạt _ (Quách Tấn) (Thơ)

  • PDF

2.dalat6.jpg - 321.22 Kb

PHONG CẢNH

DALAT

Thị thành pha lẫn thú lâm tuyền,
Dẫu chẳng bồng lai thế cũng tiên.
Hoa cỏ vẽ vời tranh thủy mạc,
Lâu đài tô điểm cảnh thiên nhiên.
Ngày vui non gió thơ đầy túi,
Đêm thưởng hồ trăng rượu nặng thuyền.
Qua lại bốn mùa xuân cả bốn,
Người đây cảnh ấy hẳn nhân duyên.

Quách Tấn

1.quachtan128.jpg - 29.79 Kb 

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Phong Cảnh Đà Lạt _ (Quách Tấn) (Thơ)