Nhớ Về Đà Lạt _ (Hoàng Trọng, Hồ Đình Phương & Tâm Hảo, Thanh Trang, Bạch Yến) (Youtube)

  • PDF

NHỚ VỀ ĐÀ LẠT

Nhạc sĩ: Hoàng Trọng
Lời: Hồ Đình Phương
Tiếng hát: Tâm Hảo
 Hòa âm: Thanh Trang

Thực hiện:
Bạch Yến
(Đà Lạt 3-2013)

Bạn đang theo dõi trang: Phim Ảnh YouTube Nhớ Về Đà Lạt _ (Hoàng Trọng, Hồ Đình Phương & Tâm Hảo, Thanh Trang, Bạch Yến) (Youtube)