Bức Tranh Thủy Mặc

  • PDF

BỨC TRANH

THỦY MẶC

Bức tranh thủy mặc vốn lừng danh
Phố thị lưng trời ẩn núi xanh
Nắng sớm đồi cao sương ướp mộng
Trăng khuya lũng thấp gió ru tình
Hoa tươi điểm thắm màu thông biếc
Thác bạc hòa vui tiếng suối thanh
Hồ cũ sóng vang lòng lữ khách
Hằng đêm vỗ giấc mộng an lành.


Phan Thái


Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Bức Tranh Thủy Mặc