Nhớ Về Đà Lạt _ (Hà Bỉnh Trung) (Thơ)

  • PDF

1_ho.jpg - 47.86 Kb

NHỚ VỀ ĐÀ LẠT

Hồ Xuân Hương cũ phải chăng đây,
Mà nước gương lồng lộng bóng mây?
Đà Lạt tưởng chừng như thoáng hiện
Mắt ai như lệ nhỏ vơi đầy.

Lá thông reo xào xạc,
Trời đỏ chiều bóng ác
Đang lặn. Vòm cây rực ánh vàng,
Xuân đã qua rồi, hạ đã sang.

Rừng Ái-Ân xưa chợt hiện?
Mộng vàng tan biến,
Người xưa nào thấy dáng kiều nhi?
Bụi hồng lãng đãng ngày đưa tiễn
Đã lắng. Chôn sầu, viễn khách đi…

Hồ ơi! Rừng hỡi! Còn chi?
Mà sao vẫn nhớ những gì thật xa.
Bốn mươi lần đã xuân qua
Ngồi đây, mà tưởng như là vừa đây.

Hà Bỉnh Trung
(Bên hồ Washington, Seattle
1954-1994)

1.habinhtrung.jpg - 4.18 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Tự Do Nhớ Về Đà Lạt _ (Hà Bỉnh Trung) (Thơ)