Đà Lạt Hừng Đông _ (VH) (Thơ)

  • PDF

2.dalat5.jpg - 145.10 Kb

ĐÀ LẠT HỪNG ĐÔNG

Sương như khói, khói tựa mây trời
Mây trắng giăng ngang vắt giữa đồi
Rựng sáng hàng thông tràn nắng mới
Hửng vàng thảm cỏ tắm sương rơi
Long lanh hạt tuyết đùa trên lá
Ngơ ngác chim câu giỡn dưới đồi
Sáng sớm mặt hồ gương đợi bóng
Nắng chờ trải rộng khắp ngàn nơi

VH

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Đà Lạt Hừng Đông _ (VH) (Thơ)