Hoa Cỏ Lau _ (Việt Trang, Phong Châu & Tâm Minh) (Thơ Xướng Họa)

  • PDF

1_co_lau_3-large-content.jpg - 24.24 Kb

Bài xướng của Việt Trang

HOA CỎ LAU

Đông lạnh sắp tàn hoa cỏ lau
Hương xưa theo gió gởi về đâu
Sương bay tản mạn bên rừng vắng
Suối đổ âm thầm cuối lũng sâu
Ừ nhỉ! Chim còn mơ viễn xứ
Mà thôi! thuyền mãi vọng giang đầu
Trăm năm nhân thế ai tròn mộng
Một tiếng cười khan tóc trắng phau

VIỆT TRANG
6.jpg - 2.86 Kb

Bài họa của Phong Châu

Đường cũ đâu còn hương cỏ lau
Người xưa ai biết đã về đâu
Gió bay tà áo ven rừng vắng
Nay khuất xa ngàn thung lũng sâu
Ai chắc nhớ ai người viễn xứ
Thuyền xa khuất nẻo chốn giang đầu
Trăm năm tình vẫn chưa tròn mộng
Một mái đầu soi gương trắng phau
                            
PHONG CHÂU
6.jpg - 2.86 Kb

Bài họa của Tâm Minh

Khách thơ dạo bước giữa ngàn lau
Nhớ cảnh Lâm Viên, có thấy đâu
Nào tiếng thông xanh reo núi biếc
Đâu hình suối bạc lượn dòng sâu
Chẳng còn đào nở khơi thi tứ
Thôi hết sương sa ướp mái đầu
Chất ngất sầu thương về Phố Núi
Gửi theo mây lướt trắng phau phau
.

TÂM MINH
(11-2013)
6.jpg - 2.86 Kb

 dalat-luthu.jpg - 25.47 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Hoa Cỏ Lau _ (Việt Trang, Phong Châu & Tâm Minh) (Thơ Xướng Họa)