Tôi Đưa Tay Vẫy Về _ (Trần Vấn Lệ) (Thơ)

  • PDF

2.13btxuan.jpg - 19.34 Kb

TÔI 
ĐƯA TAY
VẪY VỀ 

Hàng năm, hăm Tám Tết
Trường Bùi Thị Xuân Đà Lạt
Nhớ những người đã thác
(Giáo Sư và Học Sinh)
Có buổi cúng đậm tình
Coi như là tưởng niệm
Một thời kỳ rất tím
Một thuở chia ly buồn…

 Ai đã đến với trường
Ai đã xa khỏi đó
Cây khuynh diệp trong gió
Gọi ngày Tết nghe không?
Những câu nói đau lòng
Nghẹn ngào không thốt được
Hỡi những người đi trước
Hỡi những người biệt tăm…

Tất cả đều xa xăm
Tất cả đều câm nín
Những cánh tay dang, vịn
Ai?  Một khoảng hư vô?
Tôi nhớ lắm học trò
Tôi thương lắm đồng nghiệp
Tôi oằn mình rũ kiếp
Mong mình hết tha hương…

Tôi xin gửi về trường
Nén nhang lòng tôi ấm
Tình thân nào cũng đậm
Muôn đời là tình thâm…
Hỡi em đưa chiếc khăn
Vẫy Thầy trong Cải Tạo
Và hỡi những vệt máu
Chảy trên mặt biển xanh…

 TRẦN VẤN LỆ

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Tự Do Tôi Đưa Tay Vẫy Về _ (Trần Vấn Lệ) (Thơ)