Vịnh Hồ Than Thở

  • PDF

VỊNH

HỒ THAN THỞ

Tha thiết sầu than chốn núi đồi,
Trải bao tuế nguyệt vẫn chưa nguôi!
Thông reo réo rắt, trao tâm sự,
Sóng vỗ rì rầm, kể khúc nhôi.
Ngán ngắm rừng cây chim cướp trái,
Buồn trông mặt nước cá tranh mồi!
Nhàn du lặng viếng hồ hoang vắng,
Quạnh quẽ, âm u, dạ ngậm ngùi!

 Tô Giang Tử (1955)   

 h than th_ 1957.jpg - 41.18 Kb  

 

Bạn đang theo dõi trang: Thơ Đường Luật Vịnh Hồ Than Thở