Về Thăm Đà Lạt _ (Trương Toàn) (Thơ)

  • PDF

 

VỀ THĂM DALAT

Cuối năm quê cũ trở về
Hồ nghiêng nghiêng bóng nắng đê mê vàng
Mây tơ lãng đãng vương ngang
Gió se sắt lạnh thông ngàn vi vu
Chuông chiều ngân nhẹ như ru
Đồi cao lũng thấp mịt mù khói xây
Sương mờ ủ kín vòm cây
Trăng treo vàng lạnh lòng say say buồn

Trương Toàn


Bạn đang theo dõi trang: Thơ Lục Bát Về Thăm Đà Lạt _ (Trương Toàn) (Thơ)