Nhạc

Bạn có thể chọn số lượng bài được đăng trong mỗi trang 
Bài Số Tên Bài Tác Giả Số lần được tham khảo
1 Đà Lạt Xa Nhau_(Như Quỳnh) Anh Bằng 2956
2 Đà Lạt Trong Niềm Nhớ _ (Diễm Liên) Diệu Hương 1923
3 Giã Từ Đà Lạt Duy Khánh 1615
4 Ai Lên Xứ Hoa Đào _ (Quang Dũng) Hoàng Nguyên 1693
5 Bài Thơ Hoa Đào Hoàng Nguyên 1505
6 Nhớ Về Đà Lạt _ (Khánh Ly) Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương 2454
7 Nhớ Về Đà Lạt_ (Tâm tình của Tác Giả và giọng ca Thanh Thúy ) Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương 1501
8 Đồi Thông Hai Mộ Hồng Vân 2310
9 Thành Phố Buồn _ (Lam Phương & Saxophone) (Nhạc) Lam Phương 1418
10 Thành Phố Buồn _ (Chế Linh) Lam Phương 2222
11 Đà Lạt Cô Liêu Lam Phương 1731
12 Nghe 21 Bản Nhạc Lê Uyên Phương (Nhạc) Lê Uyên Phương 1532
13 Còn nắng trên đồi _ (Lê Uyên Phương) Lê Uyên Phương 1932
14 Bên Hồ Than Thở _ (Lê Uyên Phương) Lê Uyên Phương 1410
15 Đà Lạt Hoàng Hôn _ (Dalena) (Nhạc) Minh Kỳ & Dạ Cầm 1381
16 Đà Lạt Hoàng Hôn_ (Đàm Vĩnh Hưng) Minh Kỳ & Dạ Cầm 1333
17 Thung Lũng Hồng_ (Ý Lan) Phạm Mạnh Cương 1510
18 Đà Lạt Khói Sương _ (Tuấn Ngọc & Quốc Dũng) (Nhạc) Quốc Dũng 1449
19 Tình Yêu Như Bóng Mây _ (Khánh Ly) Song Ngọc 1674
20 Tình Yêu Như Bóng Mây _ (Khánh Hà) Song Ngọc 1353
Bạn đang theo dõi trang: Nhạc Nhạc