Nhạc

Bạn có thể chọn số lượng bài được đăng trong mỗi trang 
Bài Số Tên Bài Tác Giả Số lần được tham khảo
1 Đà Lạt Xa Nhau_(Như Quỳnh) Anh Bằng 3503
2 Đà Lạt Trong Niềm Nhớ _ (Diễm Liên) Diệu Hương 2482
3 Giã Từ Đà Lạt Duy Khánh 2117
4 Ai Lên Xứ Hoa Đào _ (Quang Dũng) Hoàng Nguyên 2110
5 Bài Thơ Hoa Đào Hoàng Nguyên 1968
6 Nhớ Về Đà Lạt _ (Khánh Ly) Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương 3012
7 Nhớ Về Đà Lạt_ (Tâm tình của Tác Giả và giọng ca Thanh Thúy ) Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương 1937
8 Đồi Thông Hai Mộ Hồng Vân 2739
9 Thành Phố Buồn _ (Lam Phương & Saxophone) (Nhạc) Lam Phương 1858
10 Thành Phố Buồn _ (Chế Linh) Lam Phương 2750
11 Đà Lạt Cô Liêu Lam Phương 2176
12 Nghe 21 Bản Nhạc Lê Uyên Phương (Nhạc) Lê Uyên Phương 1987
13 Còn nắng trên đồi _ (Lê Uyên Phương) Lê Uyên Phương 2330
14 Bên Hồ Than Thở _ (Lê Uyên Phương) Lê Uyên Phương 1851
15 Đà Lạt Hoàng Hôn _ (Dalena) (Nhạc) Minh Kỳ & Dạ Cầm 1805
16 Đà Lạt Hoàng Hôn_ (Đàm Vĩnh Hưng) Minh Kỳ & Dạ Cầm 1718
17 Thung Lũng Hồng_ (Ý Lan) Phạm Mạnh Cương 1880
18 Đà Lạt Khói Sương _ (Tuấn Ngọc & Quốc Dũng) (Nhạc) Quốc Dũng 1890
19 Đà Lạt Khói Sương _ (Quốc Dũng, Hoàng Cung Fa & Phạm Xuân Thái _ (Nhạc) Quốc Dũng, Hoàng Cung Fa & Phạm Xuân Thái 1083
20 Tình Yêu Như Bóng Mây _ (Khánh Ly) Song Ngọc 2102
Bạn đang theo dõi trang: Nhạc Nhạc