Nhạc

Bạn có thể chọn số lượng bài được đăng trong mỗi trang 
Bài Số Tên Bài Tác Giả Số lần được tham khảo
1 Đà Lạt Xa Nhau_(Như Quỳnh) Anh Bằng 3020
2 Đà Lạt Trong Niềm Nhớ _ (Diễm Liên) Diệu Hương 1987
3 Giã Từ Đà Lạt Duy Khánh 1664
4 Ai Lên Xứ Hoa Đào _ (Quang Dũng) Hoàng Nguyên 1739
5 Bài Thơ Hoa Đào Hoàng Nguyên 1552
6 Nhớ Về Đà Lạt _ (Khánh Ly) Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương 2535
7 Nhớ Về Đà Lạt_ (Tâm tình của Tác Giả và giọng ca Thanh Thúy ) Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương 1548
8 Đồi Thông Hai Mộ Hồng Vân 2366
9 Thành Phố Buồn _ (Lam Phương & Saxophone) (Nhạc) Lam Phương 1473
10 Thành Phố Buồn _ (Chế Linh) Lam Phương 2277
11 Đà Lạt Cô Liêu Lam Phương 1800
12 Nghe 21 Bản Nhạc Lê Uyên Phương (Nhạc) Lê Uyên Phương 1586
13 Còn nắng trên đồi _ (Lê Uyên Phương) Lê Uyên Phương 1974
14 Bên Hồ Than Thở _ (Lê Uyên Phương) Lê Uyên Phương 1460
15 Đà Lạt Hoàng Hôn _ (Dalena) (Nhạc) Minh Kỳ & Dạ Cầm 1428
16 Đà Lạt Hoàng Hôn_ (Đàm Vĩnh Hưng) Minh Kỳ & Dạ Cầm 1375
17 Thung Lũng Hồng_ (Ý Lan) Phạm Mạnh Cương 1553
18 Đà Lạt Khói Sương _ (Tuấn Ngọc & Quốc Dũng) (Nhạc) Quốc Dũng 1496
19 Đà Lạt Khói Sương _ (Quốc Dũng, Hoàng Cung Fa & Phạm Xuân Thái _ (Nhạc) Quốc Dũng, Hoàng Cung Fa & Phạm Xuân Thái 310
20 Tình Yêu Như Bóng Mây _ (Khánh Ly) Song Ngọc 1719
Bạn đang theo dõi trang: Nhạc Nhạc