Nhạc

Bạn có thể chọn số lượng bài được đăng trong mỗi trang 
Bài Số Tên Bài Tác Giả Số lần được tham khảo
1 Đà Lạt Xa Nhau_(Như Quỳnh) Anh Bằng 3683
2 Đà Lạt Trong Niềm Nhớ _ (Diễm Liên) Diệu Hương 2655
3 Giã Từ Đà Lạt Duy Khánh 2274
4 Ai Lên Xứ Hoa Đào _ (Quang Dũng) Hoàng Nguyên 2260
5 Bài Thơ Hoa Đào Hoàng Nguyên 2133
6 Nhớ Về Đà Lạt _ (Khánh Ly) Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương 3295
7 Nhớ Về Đà Lạt_ (Tâm tình của Tác Giả và giọng ca Thanh Thúy ) Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương 2111
8 Đồi Thông Hai Mộ Hồng Vân 2938
9 Thành Phố Buồn _ (Lam Phương & Saxophone) (Nhạc) Lam Phương 2022
10 Thành Phố Buồn _ (Chế Linh) Lam Phương 2912
11 Đà Lạt Cô Liêu Lam Phương 2336
12 Album Lê Uyên Phương: Cho Lần Cuối_ (Sưu tầm) _ (Nhạc) Lê Uyên Phương 231
13 Nghe 21 Bản Nhạc Lê Uyên Phương (Nhạc) Lê Uyên Phương 2162
14 Còn nắng trên đồi _ (Lê Uyên Phương) Lê Uyên Phương 2456
15 Bên Hồ Than Thở _ (Lê Uyên Phương) Lê Uyên Phương 1991
16 Đà Lạt Hoàng Hôn _ (Dalena) (Nhạc) Minh Kỳ & Dạ Cầm 1965
17 Đà Lạt Hoàng Hôn_ (Đàm Vĩnh Hưng) Minh Kỳ & Dạ Cầm 1925
18 Thung Lũng Hồng_ (Ý Lan) Phạm Mạnh Cương 2006
19 Đà Lạt Khói Sương _ (Tuấn Ngọc & Quốc Dũng) (Nhạc) Quốc Dũng 2072
20 Đà Lạt Khói Sương _ (Quốc Dũng, Hoàng Cung Fa & Phạm Xuân Thái _ (Nhạc) Quốc Dũng, Hoàng Cung Fa & Phạm Xuân Thái 1253
Bạn đang theo dõi trang: Nhạc Nhạc