Ai Lên Xứ Hoa Đào _ (Hoàng Oanh, Hoàng Nguyên & Kesseler Le) (Youtube)

 

AI LÊN XỨ HOA ĐÀO

Nhạc sĩ: HOÀNG NGUYÊN

Ca sĩ: HOÀNG OANH

Thực hiện: KESSELER LE