Thơ Viên Thức & Tâm Minh _ (Thơ chuyển ngữ)

Thiền sư Viên Thức (Đà Lạt)

NUMBER #1

Zen Clouds over a Poetic Trail
along with the setting moon
The Heights a vaste land and mountain grass
Is a fragrant Breeze.

Viên Thức

Mây Thiền giăng phủ trên cao
Lối mòn thi vị dẫn vào cõi thơ
Bóng hằng e ấp lững lờ
Đang dần chìm lặng khuất mờ phương xa
Một vùng đất rộng bao la
Đồi cao, cỏ biếc mượt mà khắp nơi
Hây hây làn gió buông lơi
Hương thơm tỏa ngát đất trời thăng hoa.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(1-2017)

NUMBER #2

A dream in a moment
that lasts forever,
A thousand Springs
only in a pondering moment.

Viên Thức

Mộng mơ thoáng một phút giây
Đủ dài bất tận đong đầy thiên thu,
Xuân dù có đến ngàn mùa
Chỉ lâu một phút suy tư lặng thầm.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(1-2017)

NUMBER #3

Unconscious Will & Wisdoms
Only one feeling.
Yellow leaves Indolent Clouds
In late Fall
Large numberless of forms on the path of Poetry

Viên Thức

Uyên thâm vô thức lặng thầm
Kể luôn ý chí nội tâm không lời
Chỉ là một cảm giác thôi.
Còn như lá úa vàng phơi núi đồi
Và mây lờ lững im trôi
Cuối Thu phô sắc cho đời thăng hoa
Tạo muôn hình thể thi ca
Khơi nguồn thể nhập mượt mà cõi Thơ.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(1-2017)

NUMBER #4

The Clouds Path Toward Nirvana

For thousands of years rocks waited patiently for
a special person to come along
Until one day a Zen monk came and
suddently rocks came alive.

In the heart of benign universe
Millennium grotto and cave awaken
with feeling of love.

Rosy sunshine on ten thounsands of miles highway
nirvana on earth,
no need to look further.

Ten thousand directions cloud path
and wind blows along trip.

Viên Thức

Đường mây tới Niết Bàn

Đá nằm kiên nhẫn ngàn năm
Đợi người khách lạ tới thăm chốn này
Thế rồi chợt tới một ngày
Thiền sư ngừng bước, đá đầy hồi sinh.
Trong lòng vũ trụ an bình
Ngàn năm hang động trở mình yêu thương
Dặm ngàn rực rỡ ánh dương
Niết Bàn tại thế tỏ tường, kiếm chi!
Đường mây vạn hướng xá gì
Gió trời đưa bước người đi dọc đường.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển ngữ)

1.giao.jpg - 330.52 Kb

Tâm Minh (Virginia)